ზეკარის რძის გადამამუშავებელი საწარმო

2017 წელს დავასრულეთ კომპანია ზეკარის რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა - „ააიპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“-ს და „სს ქართუ ბანკი“-ს თანადაფინანსებით.

ჩვენი პარტნიორები